วันธงไชย เดือนสิงหาคม

วันธงไชย หมายถึง วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคล ที่จะให้ผลสำเร็จสูงสุด มีชัยชนะเป็นมิ่งขวัญ ของหมู่คณะ หมายถึง โชคชัย ใช้สำหรับการยกทัพเคลื่อนย้ายกำลัง หรือขึ้นบ้านใหม่ หรือย้ายที่ทำงานใหม่

วันธงไชย เดือนสิงหาคม 2558

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 (วันซิงไห) เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่างๆ
ที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดปีขาล, ปีเถาะ, ปีมะแม และปีกุน
ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็ง และปีวอก
แต่ไม่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลสมรส งานมงคลอื่น ๆ สามารถทำได้ดี

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เป็นวันรำลึกพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม คนทั่วไปจะไปไหว้ตามศาลเจ้าที่มีประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม เพื่อรำลึกถึงคุณความดีความเมตตาของพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเรา

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558(วันเปี๋ยซิ้ง) เป็นวันเกิดเทพเจ้ากวนอู ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และเทพเจ้าที่ทรงอำนาจ ผู้บริหาร ผู้นำ ผู้หลักผู้ใหญ่แทบทุกสาขาอาชีพ มักจะบูชาเทพเจ้ากวนอู วันนี้จึงถือเป็นวันไหว้เทพเจ้ากวนอู เพื่อรำลึกถึงคุณความดี และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 (วันโบ่วโง่ว) เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดปีมะแม, ปีขาล, ปีจอ และปีมะเมีย
ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดปีชวด, ปีเถาะ และปีระกา

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 วันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันแม่) วันรำลึกพระคุณแม่

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 (วันกุ้ยไห) เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดปีขาล, ปีเถาะ, ปีมะแม และปีกุน
ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็ง และปีวอก
แต่ไม่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลสมรส งานมงคลอื่น ๆ สามารถทำได้ดี

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 (วันเต็งเบ้า) เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดปีจอ, ปีมะแม, ปีกุน และปีเถาะ
ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดปีระกา, ปีชวด และปีมะเมีย

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 (วันแกโง่ว) เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดปีมะแม, ปีขาล, ปีจอ และปีมะเมีย
ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดปีชวด, ปีเถาะ และปีระกา

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 (วันซิงบี่) เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมีย, ปีเถาะ, ปีกุน และปีมะแม
ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดปีฉลู, ปีมะโรง และปีจอ

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 (วันอิกไห) เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดปีขาล, ปีเถาะ, ปีมะแม และปีกุน
ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็ง และปีวอก
แต่ไม่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลสมรส งานมงคลอื่น ๆ สามารถทำได้ดี

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 (วันเปี๋ยจื้อ) เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดปีฉลู, มะโรง, ปีวอก และปีชวด
ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมีย, ปีเถาะ และปีระกา

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เป็นวันสารทจีน
เป็นวันที่คนไทยเชื้อสายจีนจะไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ลูกหลานชาวจีนจะทำพิธีเซ่นไหว้เพื่อแสดงความรักความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ รวมทั้งดวงวิญญาณทั้งหลายให้มารับส่วนบุญส่วนกุศล โดยธรรมเนียมปฏิบัติจะแยกไหว้เป็น3ชุด คือ เจ้าที่, บรรพบุรุษ, สัมภเวสี

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 (วันกีเบ้า) เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่าง ๆ
ที่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดปีจอ, ปีมะแม, ปีกุน และปีเถาะ
ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดปีระกา, ปีชวด และปีมะเมีย

www.limjeeseng.com
ลิ้ม จี่ เซ้ง ศาสตร์แห่งชีวิต แก้ชะตาฟ้าลิขิต