วันธงไชย เดือนตุลาคม

วันธงไชย หมายถึง วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคล ที่จะให้ผลสำเร็จสูงสุด มีชัยชนะเป็นมิ่งขวัญ ของหมู่คณะ หมายถึง โชคชัย ใช้สำหรับการยกทัพเคลื่อนย้ายกำลัง หรือขึ้นบ้านใหม่ หรือย้ายที่ทำงานใหม่

วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นวันธงไชย 
เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่างๆ 
ที่เหมาะสำหรับคนเกิดปีวอก, ปีระกา, ปีฉลู และปีมะเส็ง
ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีกุน และปีขาล

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่างๆ
ที่เหมาะสำหรับคนเกิดปีมะแม, ปีจอ, ปีขาล และปีมะเมีย
ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีชวด, ปีระกา และปีเถาะ

วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 เป็นวันธงไชย

เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่างๆ
ที่เหมาะสำหรับคนเกิดปีมะเส็ง, ปีมะโรง, ปีชวด และปีวอก
ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีขาล และปีกุน
และยังเป็น “วันเทียงเสี่ย” (วันฟ้าอภัย) เป็นโอกาสสุดท้ายของปีนี้
ที่จะขอขมาฟ้า ดูรายละเอียด http://www.limjeeseng.com/?p=85
วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่างๆ
ที่เหมาะสำหรับคนเกิดปีขาล, ปีมะแม, ปีเถาะ และปีกุน
ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีมะเส็ง และปีวอก
แต่ไม่เหมาะสำหรับงานมงคลสมรส งานมงคลอื่นๆสามารถทำได้ดี
 
วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่างๆ
ที่เหมาะสำหรับคนเกิดปีจอ, ปีมะแม, ปีกุน และปีเถาะ
ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีระกา, ปีมะเมีย และปีชวด
 
วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่างๆ
ที่เหมาะสำหรับคนเกิดปีมะแม, ปีจอ, ปีขาล และปีมะเมีย
ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีชวด, ปีระกา และปีเถาะ
 
วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่างๆ
ที่เหมาะสำหรับคนเกิดปีขาล, ปีมะแม, ปีเถาะ และปีกุน
ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีมะเส็ง และปีวอก
แต่ไม่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลสมรส งานมงคลอื่นๆสามารถทำได้ดี
 
วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่างๆ
ที่เหมาะสำหรับคนเกิดปีกุน, ปีจอ, ปีมะเมีย และปีขาล
ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีวอก และปีมะเส็ง
 
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่างๆ
ที่เหมาะสำหรับคนเกิดปีจอ, ปีมะแม, ปีกุน และปีเถาะ
ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีระกา, ปีมะเมีย และปีชวด
 
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่างๆ
ที่เหมาะสำหรับคนเกิดปีมะแม, ปีจอ, ปีขาล และปีมะเมีย
ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีชวด, ปีระกา และปีเถาะ
 
วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่างๆ
ที่เหมาะสำหรับคนเกิดปีมะเมีย, ปีเถาะ, ปีกุน และปีมะแม
ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีฉลู, ปีมะโรง และปีจอ
 
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลต่างๆ
ท่ีเหมาะสำหรับคนเกิดปีขาล, ปีมะแม, ปีเถาะ และปีกุน
ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีมะเส็ง และปีวอก