วันธงไชย เดือนสิงหาคม

วันธงไชย หมายถึง วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคล ที่จะให้ผลสำเร็จสูงสุด มีชัยชนะเป็นมิ่งขวัญ ของหมู่คณะ หมายถึง โชคชัย ใช้สำหรับการยกทัพเคลื่อนย้ายกำลัง หรือขึ้นบ้านใหม่ หรือย้ายที่ทำงานใหม่

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีระกา, ปีวอก, ปีชวด, ปีมะโรง
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีจอ, ปีมะแม, ปีฉลู

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 เป็นธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีมะแม, ปีจอ, ปีขาล, ปีมะเมีย
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีระกา, ปีเถาะ

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีมะเส็ง, ปีมะโรง, ปีชวดและปีวอก
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีขาล, ปีกุน

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีมะแม, ปีกุน, ปีเถาะและปีขาล
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีมะเส็ง, ปีวอก
และไม่เหมาะสำหรับงาพิธีมงคลสมรส งานมงคลอย่างอื่นสามารถทำได้

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีระกา, ปีวอก, ปีชวดและปีมะโรง
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีจอ, ปีฉลู, ปีมะแม

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่า่งๆและเป็นวันเข้าพรรษา
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีมะแม, ปีจอ, ปีขาลและปีมะเมีย
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีชวด, ปีระกาและปีเถาะ

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีมะเมีย, ปีเถาะ, ปีกุนและปีมะแม
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีฉลู, ปีมะโรง, ปีจอ

วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีขาล, ปีมะแม, ปีเถาะและปีกุน
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีมะเส็ง, ปีวอก
และไม่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลสมรส งานมงคลอย่างอื่นสามารถทำได้

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีจอ, ปีมะแม, ปีกุนและปีเถาะ
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีระกา, ปีมะเมีย, ปีชวด

วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีืที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีมะแม, ปีจอ, ปีขาลและปีมะเมีย
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีชวด, ปีระกา, ปีเถาะ

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีมะเมีย, ปีเถาะ, ปีกุนและปีมะแม
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีฉลู, ปีมะโรง, ปีจอ

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิดปีมะโรง, ปีฉลู, ปีมะเส็งและปีระกา
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีเถาะ, ปีมะเมียและปีชวด