วันธงไชย เดือนกันยายน

วันธงไชย หมายถึง วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคล ที่จะให้ผลสำเร็จสูงสุด มีชัยชนะเป็นมิ่งขวัญ ของหมู่คณะ หมายถึง โชคชัย ใช้สำหรับการยกทัพเคลื่อนย้ายกำลัง หรือขึ้นบ้านใหม่ หรือย้ายที่ทำงานใหม่

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เป็นวันธงไชย
(วันนี้เป็นวันเกิดโป๊ยเซียน)
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
ที่เหมาะสำหรับคนเกิดปีขาล, ปีมะแม, ปีเถาะ และปีกุน
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีมะเส็ง และปีวอก
และไม่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลสมรส งานมงคลอย่างอื่นสามารถทำได้ดี

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
ที่เหมาะสำหรับคนเกิดปีจอ, ปีมะแม, ปีกุน, และปีเถาะ
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีระกา, ปีมะเมีย และปีชวด

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
ที่เหมาะสำหรับคนเกิดปีวอก, ปีระกา, ปีฉลู และปีมะเส็ง
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีกุน และปีขาล

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 เป็นวันธงไชย
(วันนี้ประเพณีจีนเป็นวันไหว้พระจันทร์)
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
ที่เหมาะสำหรับคนเกิดปีมะแม, ปีจอ, ปีขาล,และปีมะเมีย
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีชวด, ปีระกา,และปีเถาะ

วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
ที่เหมาะสำหรับคนเกิดปีมะเส็ง, ปีชวด, ปีมะโรง และปีวอก
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีขาล และปีกุน

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
ที่เหมาะสำหรับคนเกิดปีขาล, ปีมะแม, ปีเถาะ และปีกุน
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีมะเส็ง และปีวอก
และไม่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลสมรส งานมงคลอย่างอื่นสามารถทำได้ดี

วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
ที่เหมาะสำหรับคนเกิดปีกุน, ปีจอ, ปีมะเมีย และปีขาล
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีวอก และปีมะเส็ง

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
ที่เหมาะสำหรับคนเกิดปีระกา, ปีชวด, ปีวอก และปีมะโรง
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีจอ, ปีฉลู และปีมะแม

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
ที่เหมาะสำหรับคนเกิดปีวอก, ปีระกา, ปีฉลู และปีมะเส็ง
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีกุน และปีขาล

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
ที่เหมาะสำหรับคนเกิดปีมะแม, ปีจอ, ปีขาล และปีมะเมีย
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีชวด, ปีระกา และปีเถาะ

วันอาทิตย์ที่ 21กันยายน 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
ที่เหมาะสำหรับคนเกิดปีมะเมีย, ปีเถาะ, ปีกุน และปีมะแม
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีฉลู,ปีจอ และปีมะโรง

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
ที่เหมาะสำหรับคนเกิดปีชวด, ปีมะเส็ง, ปีระกา และปีฉลู
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีมะแม, ปีจอ และปีมะโรง

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
ที่เหมาะสำหรับคนเกิดปีกุน, ปีจอ, ปีมะเมีย และปีขาล
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีวอก และปีมะเส็ง