วันธงไชย เดือนกรกฎาคม

วันธงไชย หมายถึง วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคล ที่จะให้ผลสำเร็จสูงสุด มีชัยชนะเป็นมิ่งขวัญ ของหมู่คณะ หมายถึง โชคชัย ใช้สำหรับการยกทัพเคลื่อนย้ายกำลัง หรือขึ้นบ้านใหม่ หรือย้ายที่ทำงานใหม่

วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีมะเมีย, ปีขาล, ปีเถาะ, ปีจอ
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีมะโรง, ปีมะแม, ปีฉลู

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 เป็นธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีมะแม, ปีกุน, ปีขาล, ปีเถาะ
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีมะเส็ง, ปีวอก
และไม่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลสมรส

วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีกุน, ปีจอ, ปีมะเมียและปีขาล
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีวอก, ปีมะเส็ง

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีมะแม, ปีกุน, ปีเถาะ
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีรกา, ปีมะเมีย, ปีชวด

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีมะแม, ปีจอ, ปีขาลและปีมะเมีย
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีชวด, ปีระกา, ปีเถาะ

วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่า่งๆและเป็นวันเข้าพรรษา
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีมะเส็ง, ปีชวด, ปีมะโรงและปีวอก
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีขาล, ปีกุน

วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีมะโรง, ปีมะเส็ง, ปีฉลูและปีระกา
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีเถาะ, ปีมะเมีย, ปีชวด

วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีมะแม, ปีเถาะ, ปีขาลและปีุกุน
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีมะเส็ง, ปีวอก
และไม่เหมาะสำหรับงานพิธีมงคลสมรส

วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีจอ, ปีมะแม, ปีกุนและปีเถาะ
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีระกา, ปีมะเมีย, ปีชวด

วันอาทิตย์ที่ 20 กรฎาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีืที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีระกา, ปีชวด, ปีวอกและปีมะโรง
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีจอ, ปีมะแม, ปีฉลู

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีมะแม, ปีจ, ปีขาลและปีมะเมีย
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีชวด, ปีระกา, ปีเถาะ

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิดปีมะแม, ปีเถาะ, ปีขาลและปีกุน
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิดปีมะเส็ง, ปีวอก

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีกุน, ปีจอ, ปีมะเมียและปีขาล
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีวอก, ปีมะเส็ง

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะสำหรับงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีจอ, ปีมะแม, ปีกุนและปีเถาะ
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีระกา, ปีมะเมีย, ปีชวด