วันธงไชย เดือนเมษายน

วันธงไชย หมายถึง วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคล ที่จะให้ผลสำเร็จสูงสุด มีชัยชนะเป็นมิ่งขวัญ ของหมู่คณะ หมายถึง โชคชัย ใช้สำหรับการยกทัพเคลื่อนย้ายกำลัง หรือขึ้นบ้านใหม่ หรือย้ายที่ทำงานใหม่

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีฉลู, ปีระกา
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีกุน, ปีขาล,

วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 เป็นธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีมะแม, ปีจอ, ปีขาล
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีชวด, ปีระกา, ปีเถาะ

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีเถาะ, ปีมะแม, ปีขาล
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีวอก, ปีมะเส็ง
แต่ไม่เหมาะสำหรับงานมงคลสมรส

วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีมะเมีย, ปีจอ
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีวอก, ปีมะเส็ง

วันพุธที่ 16 เมษายน 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีฉลู, ปีระกา
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีกุน, ปีขาล

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่า่งๆ
แต่เป็นวันต่งโท้ง จึงไม่เเหมาะสำหรับงานถือถอน ตอกเสาเข็ม, ยกเสาเข็ม
งานมงคลอย่างอื่นสามารถทำได้
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีมะแม, ปีจอ, ปีขาล
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีชวด, ปีระกา, ปีเถาะ

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
แต่ไม่เหมาะกับงานมงคลสมรส
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีเถาะ, ปีมะแม, ปีขาล
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีวอก, ปีมะเส็ง

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีมะเมีย, ปีจอ
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีวอก, ปีมะเส็ง

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เป็นวันธงไชย
เป็นวันดีที่เหมาะแก่การทำงานมงคลต่างๆ
เหมาะสำหรับคนเกิด ปีมะแม, ปีจอ, ปีขาล
แต่ไม่เหมาะสำหรับคนเกิด ปีชวด, ปีระกา, ปีเถาะ